Listopad 2012
  z Waldemarem Skrzypczakiem, podsekretarzem stanu ds. uzbrojenia i modernizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej rozmawia Martyna Anna Śpiewak Przepisy, wdrażające do Prawa zamówień publicznych normy…
środa, 21 listopad 2012 17:20

WYPŁATY DLA POSZKODOWANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Napisał
887 wniosków na łączną kwotę 398 mln zł złożyli w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali zaległych wynagrodzeń za pracę przy…
środa, 21 listopad 2012 17:17

PREZYDENT PODPISAŁ NOWELIZACJĘ

Napisał
  W dniu 6 listopada 2012 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych…
środa, 21 listopad 2012 17:16

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ

Napisał
  Trzy projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów do ustawy - Prawo zamówień publicznych zostały przekazane do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Są one niezbędne do…
środa, 21 listopad 2012 17:15

PROJEKT ZMIAN W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

Napisał
    Komitet Stały Rady Ministrów skierował do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczący podwykonawstwa. W lipcu…
środa, 21 listopad 2012 17:14

RAPORT KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Napisał
  W dniu 9 października 2012 roku Komisja Europejska opublikowała raport z pierwszej edycji rocznego przeglądu dotyczącego stosowania unijnych przepisów w zakresie zamówień publicznych. Celem…
środa, 21 listopad 2012 17:14

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 2007-2013

Napisał
  Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 2007-2013, od początku uruchomienia programów do 11 listopada br.…
środa, 21 listopad 2012 17:13

10 MLD ZŁOTYCH NA INWESTYCJE

Napisał
  Sześć największych spółek grupy PKP wyda w przyszłym roku na inwestycje blisko 10 mld zł, czyli niemal dwukrotnie więcej, niż zakłada się w bieżącym…
środa, 21 listopad 2012 17:13

BADANIE RYNKU PPP W POLSCE

Napisał
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała wyniki badania rynku partnerstwa publiczno-prywatnego, jak dotąd największego przeprowadzonego w Polsce w tym zakresie. „Analiza potencjału podmiotów publicznych i…
środa, 21 listopad 2012 17:12

IX TARGI WYDAWNICTW EKONOMICZNYCH

Napisał
  W dniach 8-9 listopada w Auli Spadochronowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się dziewiąta edycja Targów Wydawnictw Ekonomicznych organizowana przez Niezależny Miesięcznik Studentów…
środa, 21 listopad 2012 17:09

NA MARGINESIE - Listopad 2012

Napisał
  Wygląda na to, że implementacja dyrektywy obronnej do Prawa zamówień publicznych stała się faktem. Prezydent ustawę nowelizacyjną podpisał i zapewne w marcu przyszłego roku…
  Jednym z najistotniejszych elementów SIWZ, obok opisu przedmiotu zamówienia, jest opis kryteriów oceny ofert, podanie ich znaczenia (wagi) oraz sposobu oceny ofert. Ich dokładne…
  Z postępowania przetargowego nie można wyłączać określonej kategorii wykonawców bez uzasadnionej przyczyny. Jeśli tak się dzieje, postępowanie ma charakter dyskryminacyjny. Podstawowymobowiązkiem zamawiającego jest przygotowanie…
środa, 21 listopad 2012 17:06

Szacowanie wartości zamówienia

Napisała
  Jedną z podstawowych czynności poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia jest dokładne oszacowaniejego wartości. Ustalenie wartości zamówienia ma dla zamawiającego istotne znaczenie nie tylko…
Dyscyplina finansów publicznych dotyczy całego okresu działania jednostki, która jest objęta reżimem ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów…
środa, 21 listopad 2012 17:03

Przetarg ograniczony w nowej formule

Napisał
  Uchwalona przez Sejm w dniu 12 października br. nowelizacja Prawa zamówień publicznych zawiera zmianę, która nie była nagłaśniana tak, jak np. propozycje nowych przepisów…
środa, 21 listopad 2012 17:02

Uczeń, czeladnik, mistrz

Napisał
  W średniowieczu rzemieślnicy tworzyli cechy. Mistrz przyjmował ucznia na naukę. Przez pierwszy rok młody człowiek zamiatał warsztat, przez drugi – chodził po zakupy dla…
Zakres zastosowania dyrektywy obronnej określa art. 2. Z przepisu tego wynika, że ma ona zastosowanie do zamówień udzielanych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa do dostaw…