środa, 21 listopad 2012 16:59

Implementacja dyrektywy obronnej do polskiego porządku prawnego

Napisała

 

Polski prawodawca, w odróżnieniu od znakomitej większości prawodawców z innych państw Unii Europejskiej, podjął decyzję o implementacji dyrektywy obronnej do krajowego porządku prawnego, poprzez włączenie jej norm do istniejących przepisów prawa krajowego dotyczących zamówień publicznych. Tym samym Prawo zamówień publicznych łączy w sobie przepisy dyrektywy klasycznej, dyrektywy sektorowej, dyrektywy odwoławczej oraz dyrektywy obronnej. Przyjęcie założenia włączenia dyrektywy obronnej do obecnych przepisów Pzp uwarunkowane było, jak czytamy w pkt 2.2. Założeń do projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych, faktem, że: „projektowane przepisy w 85% pokrywają się z przepisami dyrektywy klasycznej i w 100% z przepisami dyrektywy odwoławczej”. Z faktu tego projektodawca wywiódł przekonanie, że dla użytkowników systemu czytelniejsze i łatwiejsze będzie inkorporowanie norm obronnych do istniejącej ustawy Pzp. W trakcie trwania konsultacji społecznych i międzyrządowych (od października 2010 r. do czerwca 2011 r.) wskazywano, że jest to założenie z gruntu nieprawidłowe, które powodować będzie brak czytelności przepisów i ich niedostosowanie do specyfiki zamówień obronnych. 

Hanna Talago – Sławoj

Prawnik.
Prezes Zarządu firmy specjalizującej się w doradztwie z zamówień publicznych.
Autorka licznych publikacji książkowych oraz artykułów dotyczących zamowień publicznych.