Zamówienia Publiczne Doradca

ZAMÓWIENIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH

Każde wydanie miesięcznika jeszcze długo po jego ukazaniu się zawiera informacje nie ulegające dezaktualizacji, pomocne w codziennej pracy zamawiających i wykonawców działających w ramach ZP. Zapraszamy zatem do składania zamówień na numery archiwalne. Wydawca - w miarę możliwości i stanu magazynu - udostępnia wydania archiwalne miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” z poszczególnych roczników po preferencyjnych cenach:

- z 2012 r.: 25 zł + 5% Vat

- z 2011 r.: 23 zł + 5% Vat

- z 2010 r.: 23 zł

z 2009 - 2006 r.: 15 zł

z 2005 - 1997 r.: 10 zł

 
Zamówienia na pojedyncze i archiwalne wydania miesięcznika “Zamówienia Publiczne Doradca” przyjmujemy pod nr tel.: 22 610 10 99  oraz adreseme-mail: wydawnictwo@publicus.pl

Koszty wysyłki pojedynczych egzemplarzy i numerów archiwalnych pokrywa Zamawiający zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

Wysyłka jest realizowana po otrzymaniu przez Wydawcę zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku:

52 1090 1753 0000 0000 7405 7396

Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa.

A+ R A-
21-11-2012

Implementacja dyrektywy obronnej do polskiego porządku prawnego

 

Polski prawodawca, w odróżnieniu od znakomitej większości prawodawców z innych państw Unii Europejskiej, podjął decyzję o implementacji dyrektywy obronnej do krajowego porządku prawnego, poprzez włączenie jej norm do istniejących przepisów prawa krajowego dotyczących zamówień publicznych. Tym samym Prawo zamówień publicznych łączy w sobie przepisy dyrektywy klasycznej, dyrektywy sektorowej, dyrektywy odwoławczej oraz dyrektywy obronnej. Przyjęcie założenia włączenia dyrektywy obronnej do obecnych przepisów Pzp uwarunkowane było, jak czytamy w pkt 2.2. Założeń do projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych, faktem, że: „projektowane przepisy w 85% pokrywają się z przepisami dyrektywy klasycznej i w 100% z przepisami dyrektywy odwoławczej”. Z faktu tego projektodawca wywiódł przekonanie, że dla użytkowników systemu czytelniejsze i łatwiejsze będzie inkorporowanie norm obronnych do istniejącej ustawy Pzp. W trakcie trwania konsultacji społecznych i międzyrządowych (od października 2010 r. do czerwca 2011 r.) wskazywano, że jest to założenie z gruntu nieprawidłowe, które powodować będzie brak czytelności przepisów i ich niedostosowanie do specyfiki zamówień obronnych. 

Hanna Talago – Sławoj

Hanna Talago – Sławoj

Prawnik.
Prezes Zarządu firmy specjalizującej się w doradztwie z zamówień publicznych.
Autorka licznych publikacji książkowych oraz artykułów dotyczących zamowień publicznych.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe.


онлайн фильмы