Temat numeru: Odwołania poniżej progów unijnych

Interpretacje / Wyjaśnienia:

Moim zdaniem

Na Marginesie

 • Ćwierć tysiąca
  Ćwierć tysiąca Czas biegnie nieprzyzwoicie szybko. Dopiero co obchodziliśmy dwudzieste urodziny Doradcy, a już oddajemy do rąk Państwa numer dwieście pięćdziesiąty. Wprost trudno uwierzyć, że aż ćwierć tysiąca razy kierowaliśmy do Was nasz miesięcznik. Wiem, że określenie „ćwierć tysiąca” brzmi trochę dziwacznie ale wydaje się, iż bardziej niż prozaiczne „dwieście pięćdziesiąt” przemawia do wyobraźni oraz uzmysławia drogę, jaką przebyliśmy od dnia, w którym pierwszy numer pisma ujrzał światło dzienne. Bo…

Dziesięciolecie Krajowej Izby Odwoławczej

Rynek zamówień publicznych

 • Rynek zamówień publicznych w 2017 roku
  W okresie styczeń - grudzień 2017 roku opublikowano 350.801 ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 287.311, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii…

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Aktualności

 • WYROK SN DOTYCZĄCY GWARANCJI WADIALNEJ
  Wyrokiem z dnia 15 lutego 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt: IV CSK 86/17 Sąd Najwyższy, uwzględniając skargę…
 • WYBORY SAMORZĄDOWE
  Wybory samorządowe to dla Polaków najważniejsze głosowanie – wynika z sondażu CBOS. Niemal 80 proc. badanych deklaruje, że jesienią weźmie…
 • KONKURS NA PRACĘ MAGISTERSKĄ
  Urząd Zamówień Publicznych ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie…
 • WYŁĄCZENIE OBOWIĄZKU PROWADZENIA METRYKI SPRAWY
  W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ws. rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy. Jednolity…
 • TRAMWAJE DLA GDAŃSKA
  Dwukierunkowe, klimatyzowane, fabrycznie nowe i komfortowe dla pasażerów, wyposażone w defibrylator – takie mają być nowe tramwaje dla Gdańska. Piętnaście…
 • BUDOWA JEZDNI DROGI S1
  W dniu 14 lutego GDDKiA ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku…
 • USTAWIONE PRZETARGI
  Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi prowadzi śledztwo dotyczące procederu ustawienia przetargów - zmowy…
 • ODWIEDZINY DELEGACJI KOMITETU REGIONÓW
  W czerwcu woj. łódzkie odwiedzi 12 przedstawicieli Komitetu Regionów, zasiadających w Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE)., aby przyjrzeć…

Luty 2018

ZPD 02 2018

 

Legalis.JPG

 

Beck

Zamówienia Publiczne Doradca

Opracowanie omawia rozwiązania, które Zespołom Arbitrów oraz Krajowej Izbie Odwoławczej zezwalały na badanie z urzędu przesłanek nieważności postępowania o udzielenie zamówienia oraz okoliczności, w jakich te organy orzekały unieważnienie postępowania. Przedmiotem analizy jest również nowelizacja z 24 października 2008 r. (Dz. U. nr 171 poz. 1058) i jej skutki dla zakresu oceny czynności i zaniechań zamawiającego oraz dla sentencji orzeczenia wydawanego przez Izbę oraz ocena, w jakich stanach faktycznych Izba obecnie nakazuje zamawiającym unieważnienie postępowania. Jest także próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy obecne rozwiązanie jest wystarczające i czy chroni interes publiczny przed utratą środków unijnych w sytuacji, gdy granice zarzutów uniemożliwiają Izbie badanie okoliczności skutkujących unieważnieniem postępowania.

Pierwsze rozwiązania dotyczące możliwości orzekania o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej zwanego postępowaniem) w wyniku orzeczenia organu odwoławczego zawierała już ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych . Akt ten w art. 90 ust. 3 pkt 2 zezwalał Zespołom Arbitrów przy uwzględnieniu odwołania przerwać postępowanie w sprawie zamówienia publicznego. Dla przypomnienia warto wskazać, że w tym czasie składy orzekające były wyznaczane z listy arbitrów prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (dalej Prezes UZP), przez strony postępowania odwoławczego oraz Prezesa UZP.

Przeprowadzona analiza orzeczeń Zespołu Arbitrów nie wykazała istnienia orzeczenia, którym Zespół Arbitrów nakazałby przerwanie postępowania, a 9 listopada 1997 r. nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych zmieniła zakres rozstrzygnięć Zespołów Arbitrów wskazując, że Zespół Arbitrów uwzględniając odwołanie może nakazać dokonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego albo ją unieważnić, z wyjątkiem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 90 ust. 3), czyli z tego przepisu wynikało wprost, że Zespoły Arbitrów mogły unieważniać czynności zamawiającego, w tym wszystkie...

Agnieszka Trojanowska

startPoprzedni artykuł12345678910Następny artykułkoniec
Strona 1 z 1662